Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. § 57 ods. 5 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2017/2018.

Termíny podania prihlášok a ponuku štúdia nájdete na web stránke: