Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Kontakty a konzultácie

>>> link na kontakty a konzultácie vyučujúcich (nižšie na tejto stránke)

Adresa

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 1
080 01  Prešov

Ako nás nájdete? Pozrite si mapu a informácie o doprave.

Telefón (sekretariát)

+421 51 75 70 842

E-mail

Miroslava Körtvélyessyová (č. miestnosti 385)

kortvelyessy@ff.unipo.sk

 

Mimo vypísaných termínov konzultácií sa vyučujúci/e venujú iným pracovným povinnostiam. Rešpektujte to, prosím.

Poznámky:

  • ZP – čas vyhradený na konzultácie k záverečným prácam,
  • študijný deňvyučujúci/e v uvedených dňoch plnia svoje pracovné povinnosti mimo miesta výkonu práce (v súlade s Opatrením dekana FF PU v Prešove č. 4/2014),
  • doktorandi/ky – prítomnosť na pracovisku je povinná v čase výučby a konzultácií, ktoré zabezpečujú.

 

meno a e-mail konzultácie študijné dni miestnosť

Mgr. Michal Bočák, PhD.

michal.bocak@ff.unipo.sk

utorok 10.40 – 11.25

štvrtok 12.25 – 13.10

streda 265

Mgr. Martina Bodnárová, PhD.

martina.bodnarova@unipo.sk

štvrtok 15.00 – 17.00

piatok 397

PhDr. Juraj Briškár, PhD.

briskar.skola@gmail.com

štvrtok 12.00 – 14.00

piatok

388

Mgr. Martina Dzanová

tina.dzan@gmail.com

štvrtok 11.15 – 12.15

  255A

PhDr. Marcel Forgáč, PhD.

marcel.forgac@unipo.sk

utorok 13.15 – 14.00
 
štvrtok 16.40 – 17.25

pondelok

piatok

383

Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.

jan.gavura@unipo.sk

streda 12.25 – 13.15

štvrtok 12.25 – 13.15

 utorok

piatok

390

(384)

doc. PhDr. Marta Germušková, CSc.

marta.germuskova@unipo.sk

utorok 11.00 – 11.45

štvrtok 14.30 – 15.15

pondelok

streda

271

Mgr. Ivana Hostová, PhD.

hostovaivana@gmail.com

utorok 12.25 – 13.10

streda 9.00 – 9.45

  403

Mgr. Katarína Hrabčáková

katarina.hrabcakova.unipo@gmail.com

 

streda 11.25 – 12.10

  255A

doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD.

maria.imrichova@unipo.sk

na lektoráte v zahraničí   253

doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD.

martina.ivanova@unipo.sk

na lektoráte v zahraničí   389

PhDr. Peter Karpinský, PhD.

peter.karpinsky@unipo.sk

streda 10.40 – 12.15

pondelok

piatok

389

Mgr. Milan Kendra, PhD.

milan.kendra@unipo.sk

pondelok 11.30 – 13.00

streda 14.00 – 15.30

piatok 390

doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

jana.kesselova@unipo.sk

streda 15.00 – 16.30

  255

Mgr. Mária Klapáková

mar.klapakova@gmail.com

    390

Mgr. Jana Klingová

klingovajana@gmail.com

streda 14.00 - 14.45

a podľa dohody

  374

Mgr. Nina Kollárová

slovicko@gmail.com

utorok 15.00 – 16.00

  254

Ing. Marianna Kraviarová, PhD.

marianna.kraviarova@unipo.sk

streda 9.00 – 10.00

štvrtok 13.30 – 14.30

piatok 408

Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD.

miroslava.kyselova@ff.unipo.sk

na lektoráte v zahraničí   397

Mgr. Pavol Markovič, PhD.

pavol.markovic@unipo.sk

  piatok 383

Mgr. Jozef Mergeš, PhD.

jozef.merges@unipo.sk

streda 9.45 – 11.15

piatok 398

PhDr. Gabriela Mihalková, PhD.

gabriela.mihalkova@unipo.sk

pondelok 11.30 – 12.15

štvrtok 11.30 – 12.15

utorok

piatok

254

Mgr. Peter Oborník, PhD.

peter.obornik@unipo.sk

pondelok 12.25 – 13.10

utorok 9.45 – 10.30

streda 265

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.

martin.olostiak@ff.unipo.sk

streda 11,00 – 12,00 a podľa dohody

ZP: streda 9,00 – 11,00 a podľa dohody

štvrtok

piatok

378

Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD.

lucia.olostiakova@ff.unipo.sk

utorok 8.55 – 9.40

streda 10.40 – 12.15

pondelok

piatok

377

Mgr. Lenka Palková

lenka.palkova@ff.unipo.sk

pondelok 8.00 – 9.30

  377

Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.

eva.peknusiakova@unipo.sk

utorok 10.40 – 13.10

piatok 396

Mgr. Veronika Perovská

veronika.perovska@smail.unipo.sk

február – marec: na stáži, kontaktuje mejlom

apríl – máj: po predchádzajúcej dohode mejlom

  397

PaedDr. Martina Petríková, PhD.

martina.petrikova@unipo.sk

utorok 8.40 – 9.40

štvrtok 8.40 – 9.10

streda

piatok

123

Mgr. Miroslava Psárová

mirka.psarova@gmail.com

pondelok 9.00 – 10.00

  255A

Mgr. Lenka Regrutová, PhD.

lenka.regrutova@unipo.sk

utorok 13.30 – 15.00

štvrtok 10.00 – 11.00

piatok 396

Mgr. Soňa Rešovská

resovska.s@gmail.com

streda 10.40 – 11.30 po dohode mejlom

  378

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

juraj.rusnak@unipo.sk

pondelok 10.00 – 11.00

streda 14.00 – 15.00

  398

Mgr. Peter Sasák

peter.sasak@ff.unipo.sk

utorok – podľa dohody

štvrtok 13.15 – 14.00

  255A

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

daniela.slancova@unipo.sk

streda 9.30 – 10.30 a 14.30 – 16.00

a na základe dohody

pondelok 281

Mgr. Viera Smoláková, PhD.

viera.smolakova@unipo.sk

vierasmolak@gmail.com

pondelok 10.40 – 11.25

pondelok 12.25 – 13.10

štvrtok 408

PhDr. Jana Kičura Sokolová

jana.sokolova@unipo.sk

utorok 10.00 – 11.00

štvrtok 11.30 – 12.15

a podla dohody

  255A

prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

marta.souckova@unipo.sk

na lektoráte v zahraničí – vyučujúcu kontaktujte mejlom   388

Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.

stanislava.zajacova@unipo.sk

na lektoráte v zahraničí   374

Mgr. Lenka Šafranová, PhD.

lenka.sucha@unipo.sk

rodičovská dovolenka   390

Mgr. Simona Šoltésová, PhD.

soltesovas@gmail.com

utorok 9.45 – 10.30 a 14.10 – 14.55

piatok 396

Mgr. Anna Timková Lazurová, PhD.

lazuroa0@unipo.sk

    123

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

avalcerova@gmail.com

utorok 12.30 – 13.30

streda 12.30 – 13.30

piatok pre doktorandov podľa dohody

pondelok

štvrtok

399

prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.

viera.zemberova@ff.unipo.sk

streda 11.00 – 12.00

štvrtok 10.00 – 11.00

pondelok

piatok

376