Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Lenka Regrutová, PhD.

lenka-regrutova.jpg 

Narodila sa v roku 1985 v Prešove.

V rokoch 2004 – 2009 absolvovala denné magisterské štúdium v odbore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

V rokoch 2009 – 2013 pokračovala v štúdiu na FF PU ako študentka denného doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná jazykoveda. Jej dizertačná práca bola zameraná na semiotiku rozprávkového textu v prostredí elektronických médií.

Z odborného hľadiska upriamuje svoju pozornosť na mediálnu výchovu, mediálnu gramotnosť a mediálne kompetencie, detského príjemcu elektronických mediálnych textov, slovenskú a českú televíznu seriálovú tvorbu a slovenskú dramatickú tvorbu v televíznom prostredí.

Participuje na fungovaní študentského internetového časopisu Unipo Press. Organizuje a spoluorganizuje podujatia zamerané na mediálnu tvorbu pre deti, vedie workshopy mediálnej gramotnosti a mediálnej tvorby pre stredné a základné školy.

Lenka Regrutová - publikácie

Dokumenty na stiahnutie