Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

doc. PaedDr. Ivana CIMERMANOVÁ, PhD.

ivana.cimermanova@unipo.sk

051/7570 834
č. m. 127

Prodekanka pre vzdelávanie

 

Mgr. Katarína MIKITOVÁ

katarina.mikitova@ff.unipo.sk

051/7570 834
č. m. 126

vedúca študijného oddelenia
externé štúdium

Mgr. Martina PIROHOVÁ

martina.pirohova@ff.unipo.sk

051/7570 164
č. m. 43
 1. roč. Bc.

Mgr. Katarína PAVLÍKOVÁ

katarina.pavlikova@ff.unipo.sk

051/7570 164
č. m. 43

2. roč. Bc.

Mgr. Katarína KUŽMOVÁ

katarina.kuzmova@ff.unipo.sk

051/7570 172
č. m. 64

3. roč. Bc. + nadštandardná dĺžka štúdia

Mgr. Anna ZÁMBORSKÁ

anna.zamborska@ff.unipo.sk

051/7570 169
č. m. 64A

1. roč.  Mgr.

Mgr. Alexandra BOJARSKÁ

alexandra.bojarska@ff.unipo.sk

051/7570 171
č. m. 65

2. roč.  Mgr. + nadštandardná dĺžka štúdia

 

Sociálne štipendiá si študenti vybavujú u svojej študijnej referentky.

Úradné hodiny – prodekanka doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
streda 09:45 - 10:45
štvrtok 08:30 - 10:00
Aktualizované každý semester a skúškové obdobie na webovej stránke.


Úradné hodiny – miestnosť prvého kontaktu (m. č. 46, tel.číslo 051/7570165)

 

pondelok

8.30-12.00

utorok

8.30-12.00

streda

8.30-12.00, 13.00 -15.00

štvrtok

neúradný deň

piatok

8.30-12.00