Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Prešovská univerzita v Prešove   je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

V zmysle zákona  zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek podľa jednotlivých typov

Identifikačné údaje:

Názov organizácie:                                              Prešovská univerzita v Prešove

Adresa organizácie:                                              Ul. 17.novembra 15, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:                                        Dr. h.c. prof. PhDr. Peter Kónya,PhD.

IČO:                                                                     17070775

www.:                                                                  www. unipo.sk

Kontaktné údaje pre verejné obstarávanie:

Kontaktné osoby :                                              Mgr. Jarmila Krivá, Ing. Denisa Kravcová

Tel.:                                                                      051/7563109, 7563163

e-mail:                                                                 jarmila.kriva@unipo.sk, denisa.kravcova@unipo.sk

 

Verejné obstarávanie:

1. Profil verejného obstarávateľa

2. 2.1 Predbežný Plán verejného obstarávania 2016

   2.2 Predbežný Plán verejného obstarávania 2017

3. Smernica o VO 2015-01.03.2015

4. Nadlimitné zákazky

5. Podlimitné zákazky

6. Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9

7. Prieskum trhu

8. Súhrnná správa o zákazkách

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie