Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Ing. Marianna Kraviarová, PhD.

www.ff.unipo.sk/kraviarova

 

Narodila sa v roku 1972 v Humennom.

V rokoch 1990 – 1995 absolvovala štúdium v odbore automatizované systémy riadenia v strojárskej výrobe na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Od roku 1997 pôsobila na Filozofickej fakulte PU v Prešove v Laboratóriu výpočtovej techniky, neskôr ako koordinátorka Kabinetu digitálnych kompetencií.

V rokoch 2008 – 2011 pokračovala v štúdiu na FF PU ako študentka denného doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná jazykoveda. Dizertačnú prácu Akustické parametre farby hlasu obhájila v roku 2011.

Jej vedecký výskum je zameraný na analýzu rečového signálu a farby hlasu.

Marianna Kraviarová - publikácie