Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Odborná prax – masmediálne štúdiá

Garantovanie odbornej praxe (uvedení/é vyučujúci/e poskytujú bližšie informácie a vyhodnocujú prax):