Prešovská univerzita

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie ...

Filozofická fakulta

Gréckokatolícka teologická fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied

Fakulta manažmentu

Pedagogická fakulta

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Fakulta športu

Fakulta zdravotníckych odborov

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania

Centrum výpočtovej techniky

Študentský domov a jedáleň PU

UNIPOCENTRUM PU

Univerzitná knižnica PU

Centrá excelentnosti

Športové kluby PU

 Drc88.jpg
  Eua65.jpg
ACEUs1.jpg  Emuni54.jpgModre_logo_nove_62.jpg 

Výzva na podávanie projektov na rok 2015 pre študentov PU  doktorandského štúdia v dennej forme v 1.-3. roku štúdia, pri pedagogických odboroch v 1.-2. roku štúdia

Zaujíma vás karpatorusinistika? Prihláste sa na letnú školu  do 31. marca 2015.

Objednávanie prolongačných známok ISIC a NO ISIC

Získavaj skúsenosti a prax počas štúdia!

Hľadať na www.unipo.sk
Hľadať iba na univerzite