Prešovská univerzita

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie ...

Filozofická fakulta

Gréckokatolícka teologická fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied

Fakulta manažmentu

Pedagogická fakulta

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Fakulta športu

Fakulta zdravotníckych odborov

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania

Centrum výpočtovej techniky

Študentský domov a jedáleň PU

UNIPOCENTRUM PU

Univerzitná knižnica PU

Centrá excelentnosti

Športové kluby PU

 Drc88.jpg
  Eua65.jpg
ACEUs1.jpg  Emuni54.jpg Ring_of_stars78.jpg

21.10.2014, prednášajúci Mgr. Andrej Belák

22. 10. 2014 o 11.00, ODK Aula

Rakúsky jazykový diplom (ÖSD)

Hľadať na www.unipo.sk
Hľadať iba na univerzite