Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumuPrešovskej univerzity v Prešove