Prešovská univerzita

web_top.jpg

 

KONZULTÁCIE K ŠTÁTNYM SKÚŠKAM

 

Pedagogická fakulta PU má už vytvorený elektronický Klub absolventov. Odkaz na Klub absolventov nájdete na hlavnej webovej stránke Pedagogickej fakulty - na hornej ponukovej lište (Klub absolventov).

 

Filmová mozaika PF PU 2013

 

O PEDAGOGICKEJ FAKULTE S PANI DEKANKOU

Pani dekanka, Pedagogická fakulta je jednou z profilujúcich a zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Končí sa týmto konštatovaním jej výnimočnosť?

Skôr naopak. Všetky silné stránky Pedagogickej fakulty sú výsledkom dlhoročnej tradície a dalo by sa povedať, že aj jej značky. Fakulta má stabilnú pozíciu v štruktúre Prešovskej univerzity. V súčasnosti je Pedagogická fakulta ako jediná na Slovensku (i v Čechách) špecializovaná výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy. V kontexte trendu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je pre fakultu prioritou zvyšovanie kvality prípravy učiteľov a pedagogických pracovníkov v súlade s inovačnými a modernizačnými trendmi.
Viac...

 

bottom.jpg