Prešovská univerzita

web_top.jpg


Pedagogická fakulta PU má už vytvorený elektronický Klub absolventov. Odkaz na Klub absolventov nájdete na hlavnej webovej stránke Pedagogickej fakulty - na hornej ponukovej lište (Klub absolventov).

 

Vážení študenti, POZOR!
Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou projektu zameraného na zvyšovanie kvality vzdelávania na vybraných univerzitách na Slovensku. Dotazník nájdete na tomto odkaze. Za spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Filmová mozaika PF PU 2013

 

PÁN PRIMÁTOR, PAVEL HAGYARI, IDE DO TOHO S NAMI...

Primátor mesta Prešov, JUDr. Pavel Hagyari, sa 2. apríla 2014 stretol za jedným stolom s dekankou Pedagogickej fakulty PU, doc. Janou Burgerovou, ako aj s prof. Zuzanou Stanislavovou a dr. Zuzanou Slávikovou. Témou pracovného stretnutia bola blížiaca sa PREŠOVSKÁ DETSKÁ UNIVERZITA (7. – 11. júla 2014), ktorej hlavnou témou budú tento rok „vykopávky“. Vďaka prisľúbenej spolupráci mesta s Prešovskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, pri organizovaní PREŠOVSKEJ DETSKEJ UNIVERZITY sa týmto zároveň začína nová éra (nielen deťmi) obľúbeného a každoročne očakávaného letného podujatia.
Viac...

 

O PEDAGOGICKEJ FAKULTE S PANI DEKANKOU

Pani dekanka, Pedagogická fakulta je jednou z profilujúcich a zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Končí sa týmto konštatovaním jej výnimočnosť?

Skôr naopak. Všetky silné stránky Pedagogickej fakulty sú výsledkom dlhoročnej tradície a dalo by sa povedať, že aj jej značky. Fakulta má stabilnú pozíciu v štruktúre Prešovskej univerzity. V súčasnosti je Pedagogická fakulta ako jediná na Slovensku (i v Čechách) špecializovaná výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy. V kontexte trendu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je pre fakultu prioritou zvyšovanie kvality prípravy učiteľov a pedagogických pracovníkov v súlade s inovačnými a modernizačnými trendmi.
Viac...

 

HODNOTENIE ARRA 2012 a 2013

V hodnotení ARRA 2013 (hodnotený bol rok 2012) si naša Pedagogická fakulta udržala dobrú pozíciu v rámci skupiny fakúlt pedagogického zamerania a obsadila 5. miesto. Pokles o dve priečky (v porovnaní s predchádzajúcim rokom) bol spôsobený najmä menším objemom finančných prostriedkov získaných z vedeckovýskumných grantov. Prakticky vo všetkých hodnotených kritériách si však Pedagogická fakulta PU udržala výsledky z predchádzajúceho roka. Osobitne potešiteľné je najmä zlepšenie fakulty v publikačnej aktivite a v citáciách na publikácie.

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity obsadila v hodnotení ARRA 2012 (hodnotený bol rok 2011) vynikajúce 3. miesto v skupine deviatich hodnotených pedagogických fakúlt. Za výrazným posunom Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity zo 7. miesta (ARRA 2011 – hodnotený bol rok 2010) na 3. miesto bolo zlepšenie hneď v niekoľkých kritériách – napríklad v pomere počtu študentov na profesora a docenta či počte publikácií a citácií na tvorivého pracovníka. Zlepšenie pri Pedagogickej fakulte PU nastalo aj v grantovej úspešnosti, kde sa ako u jednej z mála fakúlt v skupine pedagogických fakúlt zvýšil aj objem finančných prostriedkov získaných z agentúr KEGA a VEGA.
Viac...

 

bottom.jpg

História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Prešov 22. – 23. 10. 2014

Termín podania prihlášky: 30.09.2014

Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Číslo 1, ročník II, 2014. ISSN 1339-3200

Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.
1. číslo, 3. ročník, 2014, 82 s.
ISSN 1338-6670

Hľadať na www.unipo.sk
Hľadať iba na fakulte