Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človekaPrešovskej univerzity v Prešove