Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Aktuálne:

IEUK FF PU zverejňuje okruhy pre štátne záverečné skúšky pre akademický rok 2016/2017. Súbory na stiahnutie nájdete na konci webstránky.

IEUK FF PU zverejňuje témy záverečných prác pre akademický rok 2016/2017. Materiál nájdete aj medzi súbormi na stiahnutie na konci webstránky.

Termíny a okruhy na štátne záverečné skúšky v Bc. a Mgr. stupni štúdia na IEUK FF PU sú dostupné v menu sekcie Študentom a študentkám.

Do pozornosti všetkým záujemcom o štúdium estetiky na FF PU v Prešove: bola aktualizovaná sekcia Možnosti štúdia!

Procesné mapy pre realizáciu mobilít a stáží sú zverejnené na fakultnej stránke  (kliknite na odkaz, alebo tu). Pred kontaktovaním inštitútového koordinátora pre mobility a stáže sa, prosím, oboznámte s ich obsahom.


Adresa pracoviska:

080 78 Prešov, Ul. 17. novembra č. 1
tel. 051/ 7570 277

 

Personálne obsadenie: 

Riaditeľka vedecko-pedagogického pracoviska:
Administratívno-hospodárska pracovníčka:
Jana Senková – jana.senkova@unipo.sk -  051/ 7570 277
 
Profesori:

Docenti:

Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. – slavka.kopcakova@unipo.sk - 051/ 7570 395

Odborní asistenti:

Mgr. Lenka Bandurová, PhD. - lenka.bandurova@unipo.sk - 051/ 7570 296

Mgr. Michal Hottmar, PhD. - michal.hottmar@unipo.sk - 051/ 7570 367

Mgr. Adrián Kvokačka, PhD. – adrian.kvokacka@unipo.sk – 051/ 7570 803

Mgr. Eva Kušnírová, PhD. – eva.kusnirova@unipo.sk - 051/ 7570 846

Mgr. Lukáš Makky, PhD -  lukas.makky@unipo.sk - 051/ 7570 367

PhDr. Miron Pukan, PhD.miron.pukan@unipo.sk - 051 / 7570 846  

Doktorandské štúdium – denná forma:

Mgr. Art. Katarína Šantová katka.santova@smail.unipo.sk   - 051/ 7570 394

Mgr. Júlia Kopilcová  - julia.kopilcova@smail.unipo.sk - 051/ 7570 394

Mgr. Anna Juhaščiková  - anna.pristiak@smail.unipo.sk - 051/ 7570 394