Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove
o inštitúte   možnosti štúdia   ľudia   katedry   kontakty a konzultácie   študentom

 

Aktuality inštitútu

 

O novinkách priebežne informujeme na Facebooku (pozri náhľad vpravo), správy o kľúčových udalostiach zverejňujeme aj na osobitnej stránke. Všetky informácie na Facebooku sú dostupné verejne, bez nutnosti registrácie.