Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Annales Scientia Politica

Annales Scientia Politica, ISSN 1339-0732, is a peer-reviewed scientific journal, issued semi-annually by the Institute of Political Sciences, Faculty of Arts, University of Prešov, focused on reflection of discourse in political sciences.

Annales Scientia Politica, ISSN 1339-0732, je vedecký recenzovaný časopis, vydávaný 2x ročne Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, zameraný na reflexiu diskurzu v politických vedách.

Aktuálne číslo / Current Issue - ASP 2/2016

O časopise / On the Journal

Redakčný kruh / Editorial Board

Etický kódex / Publication Ethics

Politika otvoreného prístupu / Open Access Policy

Archív časopisu / Journal Archives:

Vol.5 (2016)              No.1                         No.2

Vol.4 (2015)              No.1                         No.2

Vol.3 (2014)              No.1                         No.2

Vol.2 (2013)              No.1                         No.2

Vol.1 (2012)              No.1

Adresa vydavateľa / Address of Publisher: Inštitút politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Ul. 17 novembra 1, 080 78 Prešov, Slovak Republic

e-mail: asp@unipo.sk
www: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/asp

Časopis ASP je indexovaný v databázach / The ASP journal is indexed in:

http://www.unipo.sk/public/media/17431/ERIH%20-%20hyperlink%20picture.jpghttp://www.unipo.sk/images/adminThumb/17431/CEJSH%20logo%202grey.jpg

http://www.unipo.sk/images/adminThumb/17431/MIAR%20logo.jpghttp://www.unipo.sk/images/adminThumb/17431/OAJI%20-%20hyperlink%20picture.jpg  

http://www.unipo.sk/public/media/17431/HSOZKULT.png    http://www.unipo.sk/public/media/17431/ResearchBib.png

Časopis ASP bol zaradený do pilotného výberového zberu v rámci národného projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu, ktorý realizuje Univerzitná knižnica v Bratislave.