Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

O Z N A M

 

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že boli zverejnené výzvy na prihlásenie sa na Erasmus+ mobility
Erasmus+ štud. mobility na ak. rok 2017/2018
Erasmus+ letné stáže 2016/2017
Erasmus+ absolventské stáže
Výzvy nájdete na našom webe http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus/, kde sa v MENU prekliknete do jednotlivých vyziev.

 

O Z N A M

Inštitút germanistiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Dňa 22.3.2017 o 15:00 hod. v miestnosti č. 379 sa uskutoční inštitútové kolo 13. Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie.
Termín dodania prihlášok: do 28.2.2017
Kontaktné osoby: PhD. J. Paračková, PhD., Jana Závadská, sekr. IG FF PU

Prihláška na stiahnutie: prihláška
                         

 

 

 

                                                    ŠTIPENDIÁ PRE POBYTY V NEMECKU

                                                           Východoeurópsky program
                                        Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V (KAAD)
                                                                      (www.kaad.de)


Štipendiá pre kresťanských študentov (po 6. študijnom semestri), absolventov vysokých škôl a vedeckých pracovníkov
KAAD, katolícka štipendijná organizácia v Nemecku, udeľuje už 50 rokov študijné a výskumné štipendiá mladým kresťanským akademikom a medzičasom má v 117 krajinách viac ako 7 000 bývalých štipendistov. Štipendisti a uchádzači majú k dispozícii celosvetovú partnerskú a kontaktnú sieť. V rámci Východoeurópského programu (Osteuropa-Programm) sa štipendiá udeľujú dvakrát ročne (marec a september) na študijné účely, ďalšie vedecké vzdelávanie alebo výskumné projekty. Záujemci môžu absolvovať pobyty na nemeckých akademických vysokých školách, výskumných inštitútoch, v archívoch, na klinikách atď, ktoré si sami zvolia. Náklady spojené s cestou do Nemecka (cesta tam a späť) a zdravotné poistenie prevezme KAAD.

Štipendiá sú udeľované pre všetky študijné odbory s výnimkou bohosloveckých zameraní a doktorandského štúdia v odbore teológia.

Dĺžka štipendia: 2 – 36 mesiacov
Výška štipendia: 750,- až 2000,- Euro mesačne

Je potrebné predložiť nasledujúce podklady:

1.    Prihlasovací formulár (poslať priamo KAAD)
2.    Výskumný projekt (ciele študijného a ďalšieho vzdelávania, resp. výskumného projektu)
3.    2 posudky od vysokoškolských docentov/profesorov z domácej krajiny
4.    Prísľub školiteľa/pozvanie nemeckého docenta alebo inštitútu
5.    Odporúčanie kňaza z cirkvi uchádzača
6.    Potvrdenie o dostatočných poznatkoch z nemeckého jazyka


Ako získať formuláre žiadosti a podrobné informácie?
O podklady k žiadosti a informácie o Východoeurópskom programe možno požiadať na Radwanski@kaad.de;   alebo priamo centrálu KAAD v Bonne (poštová adresa: KAAD / Osteuropaprogramm, Hausdorffstr. 151 D- 53129 Bonn, tel.: +49 228 91758-33, fax: +49 228 9175858).
Ďalšie informácie o Východoeurópskom programe sú k dispozícii na:
http://kaadbonn.de/stipendien/osteuropaprogramm/
Kompletné žiadosti o štipendium musia byť predložené do 30. júna/15. januára KAAD alebo skôr partnerovi KAAD: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/partner/
Štipendijná komisia rozhoduje 2x ročne: vždy na konci marca/septembra, žiadatelia sú o udelení štipendia informovaní obratom.