Centrum výpočtovej technikyPrešovskej univerzity v Prešove

MAIS – Modulárny akademický informačný systém

Modulárny Akademický Informačný Systém rieši kompletné spracovanie dát na vysokej škole. Toto riešenie zodpovedá aktuálnej legislatíve, systém je plne modulárny a kompatibilný s inými systémami vďaka použitiu najnovších a najprogresívnejších technológií súčasnosti.

student.jpg
  

pedagog.jpg
 

rozvrh.jpg
 
EP1.jpg
 

Prihlásenie
Pred prvým prihlásením do systému MAIS je nutné najprv prihlásiť sa do Portálu IDM - https://portalidm.unipo.sk/.
(Bližšie informácie nájdete na: www.unipo.sk/idm).

Ukončenie štúdia
Nasledujúci deň po evidencii udalosti o ukončení štúdia (týka sa to aj prerušenia štúdia) je prihlásenie do MAIS zablokované.
V prípade, že si chcete uchovať pre budúcnosť prehľad absolvovaných predmetov za celé štúdium (Výpis výsledkov štúdia - za celé štúdium), je potrebné tak urobiť ešte pred ukončením štúdia.

Odporúčané študijné programy a rozvrh sú zverejnené na verejnom portáli.

Požiadavky na prehliadač
- Rozhranie ŠTUDENT je funkčné zo všetkých web prehliadačov.  Odporúčaný je však Mozilla Firefox.
- Rozhrania PEDAGÓG a VEREJNÝ PORTÁL sú plne funkčné len u prehliadača Mozilla Firefox.

V prehliadači je potrebné mať povolené :
* cookies
* vyskakovacie okná
* java script

Pri prehliadačoch od verzie Firefox 3.x; IE 7.x je potrebné pridať výnimku pre certifikát na tejto stránke.
Pri prvom otvorení stránky prehliadač vypíše : Zabezpečené pripojenie zlyhalo
            Dole treba odkliknúť -> Alebo môžete pridať výnimku…
            Potom ->  Pridať výnimku -> Získať certifikát -> Potvrdiť bezpečnostnú výnimku.

Prihlásenie do Test rozhrania PEDAGÓG