Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Simona Šoltésová, PhD.

simona-soltesova.jpg 

Narodila sa v roku 1988 v Košiciach.

V rokoch 2006 - 2011 absolvovala štúdium v odbore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

V roku 2015 na FF PU úspešne ukončila štúdium denného doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná jazykoveda. Vo svojej dizertačnej práci na tému Semiotika elektronického mediálneho textu sa zamerala na digitálne obsahy a ich semiotické aspekty v (internetovej) digitálnej komunikácii.

V roku 2016 jej vyšla vedecká monografia Memetické texty a digitálne médiá.

Z odborného hľadiska sa venuje najmä popkultúrnym fenoménom v elektronickom a internetovom prostredí a memetike v médiách a kultúre.

Simona Šoltésová - publikácie