Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Martina Dzanová

martina-dzanova.jpg 

Narodila sa v roku 1989 v Humennom.

V roku 2013 úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti  pokračuje v štúdiu ako študentka interného doktorandského štúdia na FF PU v študijnom odbore všeobecná jazykoveda.

Témou jej dizertačnej práce je Jazyk módy na fashion blogoch, ktorej súčasťou je semiotická analýza módneho jazyka ako spôsobu sociálneho správania sa blogerov na popkultúrnej komunikačnej platforme v prostredí web 2.0.

Z odborného hľadiska sa venuje popkultúre, vizuálnej kultúre, feminizmu a feministickej verzii histórie žien, tzv. herstory.