Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Možnosti štúdia

1. stupeň (bakalárske štúdium):

2. stupeň (magisterské štúdium):

  • mediálne štúdiá
  • slovenský jazyk a literatúra – denné aj rozširujúce
  • učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii

3. stupeň (doktorandské štúdium):

  • mediálne štúdiá
  • slovenský jazyk
  • teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry
  • všeobecná jazykoveda

Do študijných programov vstupujú v rámci programu Erasmus aj mimo neho zahraniční študenti z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Ruska a Českej republiky.

 

Obsah študijných programov

Ak si chcete urobiť lepšiu predstavu o tom, z čoho pozostáva štúdium v jednotlivých študijných programoch, využite údaje dostupné cez verejný portál informačného systému našej univerzity (kliknite na logo).
 
 
V jednotlivých rozbaľovacích ponukách vyberte požadované údaje. Po kliknutí na tlačidlo Odošli sa zobrazia všetky predmety, ktoré sa vyučujú v rámci zadaného odboru. Navyše, kliknutím na detail v pravom stĺpci pri konkrétnom predmete zobrazíte podrobnejšie informácie (napr. obsah predmetu, mená vyučujúcich, študijná literatúra a pod.).