Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.

eva-peknusiakova.jpg 

Narodila sa v roku 1984 v Detve.

V rokoch 2004 – 2009 absolvovala magisterské štúdium v odbore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Od roku 2010 pokračovala na FF PU v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore všeobecná jazykoveda; štúdium ukončila v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce s témou Elektronické médiá a popkultúra. Vo svojom výskume sa zamerala na semiotickú štruktúru súčasných televíznych reklamných textov.

Z odborného hľadiska sa venuje najmä výskumu popkultúry v elektronických médiách, mediálnemu obrazu subkultúr a rozhlasovému vysielaniu. Pracuje tiež ako externá redaktorka Rádia Regina Východ.

Eva Peknušiaková - publikácie