Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Jazyk a kultúra

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

redakcia internetového časopisu Jazyk a kultúra si Vám dovoľuje oznámiť, že termín odovzdania príspevkov do dvojčísla 29 - 30/2017 je 15. apríl 2017. Všetky potrebné informácie nájdete na http://www.ff.unipo.sk/jak/