Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
e-mail: peter.adamisin@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 107


Referát pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality

Mgr. Adriana Butoracová
e-mail: adriana.butoracova@unipo.sk
tel.: + 421 51 75 63 104
č. m.: 225, 1. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát
 

Oddelenie rozvoja a projektov zo ŠF

Koordinátor oddelenia

Ing. Imrich Hamarčák
e-mail: imrich.hamarcak@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 136, +421 915 697 745
č. m.: 405, 3. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát


Referát rozvoja a projektov zo ŠF

Mgr. Denisa Porembová
e-mail: denisa.porembova@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 127
č. m.: 406, 3. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát


Mgr. Ivana Micheľová
e-mail: ivana.michelova@unipo.sk 
tel.:  +421 51 75 63 127
č. m.: 406, 3. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát


PhDr. Zuzana Birošová - MD
e-mail: zuzna.birosova@unipo.sk
 

Mgr. Ing. Jana Gajdariková, PhD.
e-mail: jana.gajdarikova@unipo.sk
tel.:  +421 51 75 63 127
č. m.: 406, 3. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Referát implementácie projektov zo ŠF

Mgr. Adriana Bavoľarová
e-mail: adriana.bavolarova@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 139
č. m.: 430, 3. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát


Mgr. Michaela Pastirčáková
e-mail: michaela.pastircakova@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 139
č. m.: 430, 1. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát


Mgr. Jana Zábavová - MD
e-mail: jana.zabavova@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 127
č. m.: 406, 3. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát