Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing
Inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+

doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. MBA
e-mail: ladislav.suhanyi@unipo.sk
tel.: +421 51 7563 121
fax: +421 51 7563 143


Oddelenie zahraničných vzťahov

Mgr. Veronika Tóthová
koordinátorka programu Erasmus+ (vyslaní študenti, stáže študentov a absolventov, školenia administratívnych pracovníkov, finančný manažment, projekt EHP)
e-mail: veronika.tothova@unipo.sk
tel./fax: +421 51 7563 143
č. m.: 224, 1. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát

PhDr. Ľudmila Adamová
koordinátorka programu Erasmus+ (prijatí študenti, prijatí učitelia, vyslaní učitelia, interinštitucionálne dohody)
e-mail: ludmila.adamova@unipo.sk
tel.: + 421 51 7563 126
fax: +421 51 7563 143
č. m.: 223, 1. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát

Mgr. Jana Grušková
e-mail: jana.gruskova@unipo.sk
tel.: + 421 51 7563 147
č. m.: 313, 2. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát

Mgr. Zdenka Medoňová - MD
koordinátorka programu Erasmus+ (vyslaní študenti, stáže študentov a absolventov, školenia administratívnych. pracovníkov, finančný manažment, projekt EHP)
e-mail: zdenka.medonova@unipo.sk
tel./fax: +421 51 7563 143
č. m.: 224, 1. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát

Mgr. Erika Čechová - MD
koordinátorka programu Erasmus+ (prijatí študenti, prijatí učitelia, vyslaní učitelia, interinštitucionálne dohody)
e-mail:erika.cechova@unipo.sk
tel.: + 421 51 7563 126
fax: +421 51 7563 143
č. m.: 313, 2. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát


Oddelenie marketingu 

Bc. Peter Zubaľ
e-mail: peter.zubal@unipo.sk
tel.: +421 51 7563 149, +421 918 939 089
č. m.: 223, 1. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát

Ing. Gabriela Fecková
e-mail: gabriela.feckova@unipo.sk
tel.: +421 51 7563 194
č. m.: 429, 3. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát

RNDr. Adrián Kuba
e-mail: adrian.kuba@unipo.sk
tel.: +421 915 765 621
Ul. 17. novembra č.11 - Nový internát, č. dv. 8, prízemie vpravo

Mária Krištofová
referentka pre ekonomickú agendu a UNIPOSHOP
e-mail: maria.kristofova@unipo.sk
tel.: +421 51 7563 118
č. m.: 429, 3. poschodie, Ul. 17. novembra č.15 - Rektorát


Centrum prvého kontaktu (UNIPOKONTAKT)

Bc. Ľubomíra Adamová
e-mail: lubomira.adamova@unipo.sk
tel.: +421 51 7570 111
Ul. 17. novembra č.1 - UNIPOKONTAKT

Mária Mihaliková
referentka pre prolongáciu univerzitných preukazov
e-mail: maria.mihalikova@unipo.sk
tel.: +421 51 7570 181
Ul. 17. novembra č.1 - UNIPOKONTAKT