Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

 

Kto sme? 

AIESEC je medzinárodná študentská organizácia, existujúca už 66 rokov, ktorá sa zameriava na rozvoj študentov a mladých ľudí rôznymi spôsobmi. Akými?

 

Prvou možnosťou, ktorú AIESEC ponúka, sú zahraničné stáže. Vďaka nim sa študenti stávajú rozhľadenejšími, skúsenejšími a samostatnejšími. Okrem toho získajú praktické skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme a v zahraničnej spoločnosti, majú možnosť cestovať, nadviazať nové priateľstvá, zlepšiť sa v cudzom jazyku a spoznať odlišné kultúry. V rámci nich poskytujeme dva typy stáží – kultúrne (dobrovoľnícke, zamerané na pomoc miestnej komunite) a profesionálne (práca vo firme v rámci študovaného odboru). V prípade záujmu o stáž stačí vyplniť prihlášku na našej stránke.

 

 Obr__zok_1.jpg

Obr__zok_2.jpg

Obr__zok_3.JPG

Obr__zok_4.jpg

Snímky našich stážistov

 

 

Popri vysielaní stážistov do zahraničia taktiež organizujeme projekty aj v Prešove. Medzi ne patrí projekt Educate Slovakia, ktorý sa v našom meste uskutočnil už dvakrát. Jeho náplňou je pôsobenie zahraničných stážistov na základných a stredných školách, ktorým šírili kultúrne povedomie a informácie o svojich domovských krajinách. Ďalším projektom, ktorý AIESEC pripravuje, je Me, Myself & I, určený pre študentov stredných a vysokých škôl. Pod vedením zahraničných lektorov si účastníci, zapojení do projektu, môžu zlepšiť jazykové schopnosti v angličtine, a taktiež rozvíjať svoje zručnosti v témach ako asertivita, časový manažment a podobne.

 

 

 

Obr__zok_5.jpg

Obr__zok_6.jpg

Zábery z pôsobenia zahraničných stážistov na školách počas projektu Educate Slovakia

 

 

Ďalšiu príležitosť, ktorú mladí ľudia môžu v rámci pôsobenia AIESEC využiť, tvorí členstvo v organizácii. To umožňuje rozvoj osobnostného a pracovného potenciálu, a to prostredníctvom zapojenia sa v aktivitách v oblasti PR a komunikácie, financií, ľudských zdrojov, projektového manažmentu a predaja, resp. vysielania stážistov do zahraničia a organizovania projektov pre prichádzajúcich stážistov.

 

 

Obr__zok_7.jpg

Celé zastúpenie AIESEC Prešov

 

Pre svojich členov sa AIESEC orientuje predovšetkým na aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie), rozvoj líderských schopností v oblasti stredného a vyššieho manažmentu, organizovanie projektov prospešných verejnosti a naviac spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete.
Vďaka AIESEC tak môžu študenti získať pracovné skúsenosti v odbore, ktorý ich zaujíma a ktorému sa chcú v budúcnosti venovať. AIESEC je známy aj vďaka svojim projektom, napr. na Slovensku už 19 rokov organizuje veľtrh práce pre mladých ľudí Národné Dni Kariéry (www.ndk.sk).


Kontaktné údaje:

 

Adresa: 17. novembra 11, Prešov (Nový internát, prízemie) 

Telefón: 0949 700 169

E-mail: simona.turkova@aiesec.net

Facebook: http://sk-sk.facebook.com/pages/Aiesec-Pre%C5%A1ov/232977036788804

Web: http://po.aiesec.sk     www.zahranicnestaze.sk

 

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2015                                   Zodpovedné za aktualizáciu: Mgr. Z. Medoňová,