Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Prorektorka pre vzdelávanie

doc. PhDr. Martina Kášová, PhD.
e-mail: martina.kasova@unipo.sk
tel.: + 421 51 75 63 113
č. m.: 311, 2. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Referát pre vzdelávanie

Mgr. Andrea Čulková
e-mail: andrea.culkova@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 120
č. m.: 301, 2. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 
Ing. Jurij Žuravľov
e-mail: jurij.zuravlov@unipo.sk
tel.: +421 51 75 70 168

Ul. 17. novembra 1 - VŠA