Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanieZamestnanci  Prešovskej  univerzity  v  Prešove  v  zmysle  Ústavy  SR a  ďalších  zákonných  noriem  sa  odborovo združujú v Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV), ktorý združuje všetkých zamestnancov školstva s cieľom presadzovať a účinne obhajovať ich oprávnené záujmy.

OZPŠaV je členom Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR a jej prostredníctvom je prepojený na ďalšie zahraničnéi medzinárodné odborové zväzy a združenia.
OZPŠaV na Prešovskej univerzite je tvorený Základnými organizáciami (ZO) jednotlivých pracovísk.

AKTUALITY:

  • Aktuálne informácie  o činnosti OZ PŠaV nájdete na web stránke odborového zväzu: www.ozpsav.sk

 

*********************************************************************************************************************************** 
Stravovacia komisia odporúča využívať v stravovacích zariadeniach
Knihu priani a sťažnosti. Zapísané podnety budú priebežne riešené.

************************************************************************************************************************************