Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

   je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. itic_ss_personalizovana_new vizual

Preukaz vydáva svetová organizácia ISIC Association pod záštitou UNESCO. 
       Združenie ISIC Association je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Zároveň dohliada na rozvoj zliav na celom svete a akceptáciu medzinárodných identifikačných preukazov. 

 
ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA
Zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, cestovanie, ubytovanie, stravovanie či nákupy. 
  • Komlexné cestovné poistenie do celého sveta za 12 € na celý rok. Viac informácií získate TU.

  • Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých 40 krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie.


KOMU JE PREUKAZ URČENÝ A ČO POTREBUJETE K JEHO VYSTAVENIU
Preukaz ITIC môže byť vydaný pedagógovi ak je:

  1. pedagogickým zamestnancom školy alebo školského zariadenia zaradenej do siete škôl a školských zariadení SR

  2. pedagogickým zamestnancom vysokej školy/univerzity akreditovanej Ministerstvom školstva SR

a súčasne je zamestnaný na pracovný úväzok v trvaní minimálne 18 hodín týždenne v danom školskom/akademickom roku.

Inštitúcia musí byť akreditovaná MŠ SR.


Na vystavenie preukazu ITIC je potrebné:

  • jedna fotografia rozmerov 28x34 mm

  • preukaz totožnosti

  • poplatok za vystavenie preukazu 7€

 

Prolongačná známka ITIC 12/2016: 

Prolongačná známka ITIC

 

Aktuálne zľavy sledujte tu: http://www.itic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=3

 

Informácie o prolongácii preukazov získate v UNIPOKONTAKTE, Ul. 17. novembra 1, budova VŠA (prízemie):

Mária Mihaliková
Telefón: 051/ 75 70 181
E-mail: mihalikm@unipo.sk