Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Názov nového programu EÚ pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií (7. Rámcový program, CIP a EIT).

Predstavuje rôzne spôsoby financovania inovačných a výskumných aktivít, ktoré sú spojené do jedného flexibilného rámca. Z neho je možné financovanie každej etapy inovačného procesu – od základného výskumu až po uvedenie služby alebo produktu na trh. Rozpočet na roky 2014-2020 je cez 80 mld. EUR.

Implementácia H2020 je založená na troch základných pilieroch:

 • Excelentná veda
 • Vedúce postavenie priemyslu
 • Spoločenské výzvy

Pri príprave projektu je dôležité:
do projektu môžete vstúpiť ako koordinátor, alebo partner projektu. Pri vyhľadávaní partnerov je možné využiť databázy, ktoré obsahujú informácie o zrealizovaných projektoch v predchádzajúcom období spolu s kontaktnými údajmi na koordinátora projektu a jeho partnerov.

V Horizonte 2020 existujú viaceré typy projektov (schémy financovania).

Typ projektu určuje:

 • rozsah toho, čo je financované
 • miera financovania
 • konkrétne hodnotiace kritériá pre oprávnené financovanie

Program Horizont 2020 zahŕňa:

 • Research and Innovation Action
 • Innovation Action
 • Granty Európskej rady pre výskum (ERC) na podporu hraničného výskumu
 • Akcie Marie Skłodowska-Curie
 • ERA-NET Cofund
 • COFUND of Pre-Commercial Procurement (PCP)
 • Coordination and Support Action
 • COFUND of Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
 • SME instrument

Horizont 2020 v kocke k stiahnutiu tu