Slovak
 
Fotogaléria
 
.. UNINFOS 2011: 7.9 - 9.9.2011
.. Prešovská univerzita
.. Mesto Prešov
 
 

Fotogaléria
/zdroj: internet/

Prešovská univerzita v Prešove
vsa
Vysokoškolský areál (VŠA)
vsa
Vysokoškolský areál
vsa
Vysokoškolský areál
socha
Pamätník
Prešovská sloboda
vsa
Vestibul vo VŠA
vsa
Vysokoškolský areál

Vysokoškolský areál
internaty
Študentské domovy PU

Rektorát PU (R PU)

Priestory učební na R PU

Priestory univerzit. knižnice

Priestory univerzit. knižnice
terminály
Terminály vo vestibule VŠA
sieťové centrum cvt
Sieťové centrum CVT PU

Aula vo VŠA
Mesto Prešov

Kostol sv. Mikuláša - centrum
vsa Kostol sv. Mikuláša - centrum

Historické centrum Prešova

Divadlo Jonáša Záborského

Pešia zóna v Prešove

Pešia zóna v Prešove

Neptúnova fontána

Pešia zóna v Prešove

Pohľadnica Prešova

Pamätná tabuľa

socha Ježiša Krista

Kalvária v Prešove

Historická budova
Bosákov dom

Nočný Prešov
Katedrálny pravoslávny chrám

Železničná stanica Prešov
erb mesta
Erb mesta Prešov
sidlosko
Sídlisko Sekčov
sidlosko
Prešov - južná časť

 
dpmp.sk