Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

PRIDELENIE ČÍSLA ISBN (Medzinárodného štandardného čísla knihy)

ZMENY v prideľovaní ISBN čísla - od 1.1.2007.

Postup pri žiadaní o pridelenie ISBN čísla pre publikácie vydávanie Prešovskou univerzitou v Prešove:

1. Vyplnenie formulára žiadateľom (elektronicky - mailom).

2. Odoslanie žiadosti na príslušné edičné oddelenie fakulty, resp. na odd. pre vedu a doktorandské štúdium fakulty.
  Kontaktné osoby pre vyžiadanie ISBN na fakultách PU:
       FF - PhDr. Gabriela Harčariková 
       FHPV - Mgr. Júlia Kušnírová
       PF - Mgr. Viera Fabianová 
       PBF - PhDr. Jana Komová
       FŠ - Mgr. Janka Bačenková
       FM - Ing. Katarína Bujdošová
      
FZO - Zuzana Kaduková
       GTF - Ing. Jana Gdovinová
       UK pre elektronické publikovanie on-line na internetovej stránke  UK PU (www.pulib.sk) - Ing. Andrea Kačmariková, PhD.

       Vydavateľstvo PU - Mgr. Gabriela Felix (gabriela.felix@unipo.sk a Marek Sedlák (marek.sedlak@unipo.sk)

3. Odoslanie žiadosti na Rektorát PU - útvar prorektora pre edičnú, športovú činnosť a akreditáciu -  (PhDr. Daniela Cehelská, PhD., e-mail: daniela.cehelska@unipo.sk, tel. 051/75 63 103).

POVINNÝ VÝTLAČOK

Bližšie informácie na stránke Slovenskej národnej knižnice - Národnej agentúry ISBN v SR.