Pedagogická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

prof. PaedDr. Ľudmila LIPTÁKOVÁ, CSc.


 

 

prof. PaedDr. Ľudmila  LIPTÁKOVÁ, CSc. 

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

051/ 7470 532

e-mail: ludmila.liptakova@unipo.sk