Prešovská univerzita

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie ...

Zbormajster

Zbormajster


 

Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD. tatiana_150.jpg

je  absolventkou  Pedagogickej  fakulty  Univerzity  Komenského  v  Bratislave. Po  ukončení vysokoškolského štúdia pokračovala na domovskej katedre pod vedením doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc. v internom doktorandskom štúdiu zameranom  na  oblasť  zborového  spevu  a dirigovania. V rokoch 1997–2000 viedla gréckokatolícky  chrámový  zbor   Kyrillomethodeon  v  Bratislave. Pozíciu   vicedirigentky  zastávala v  akademickom  speváckom  zbore  Comenius  (PdF UK)  a v  Speváckom   zbore   slovenských  učiteliek Ozvena  (Trenčianske Teplice).  Od  roku  2001 pedagogicky  pôsobí na   Katedre   hudby   (FHPV),  vedie  ženský  spevácky  zbor Iuventus Paedagogica PU a miešaný spevácky zbor Nostro canto, ktorý založila. V roku 2003 sa  zúčastnila   medzinárodných   kurzov   zborového  dirigovania  v  Szegede   (Maďarsko)  pod vedením   poprednej   maďarskej   zbormajsterky  Évy  Rozgonyi.  V   súčasnosti  si svoje  zbormajstrovské schopnosti  rozvíja  v  rámci  postgraduálneho  štúdia  na  Akademii  Muzycnej  v  Bydgoszczi  (Poľsko).  Tatiana  Kanišáková   chápe   svoju   umeleckú   prácu   ako  cestu  k rozvíjaniu  a  kultivovaniu pozitívnych ľudských hodnôt  osobnosti  človeka  prostredníctvom  spoločného  tvorenia  a  prežívania  estetických a duchovných rozmerov hudby.