Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Poštová adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
Slovakia

Identifikačné údaje:
IČO: 17070775
IČDPH: SK2020980082
DIČ: 2020980082
 

Telefonický kontakt:
Tel: +421 51 75 63 110
Fax: +421 51 75 63 147
  Vyhľadávanie zamestnancov

E-mail:
unipo@unipo.sk