Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

 

Internetová adresa: http://www.fnpv.sk/.

Žiadosti o pôžičky pre študentov sa podávajú individuálne (nie cez študijné oddelenie). Formuláre žiadostí sú dostupné na tomto mieste. Základné informácie sú na tomto mieste.

Termín podania žiadosti na akad. rok 2015/2016: do 31. 10. 2015.