Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Filozofická fakulta PU v Prešove organizuje kurz slovenského jazyka v termíne 13. marec 2017 – 25. jún 2017 pre mierne pokročilých (utorok doobedu a štvrtok poobede).

Očakávaná úroveň slovenského jazyka účastníkov je A2. Cieľom kurzu je, aby jeho účastníci boli pripravení zvládnuť ústnu i písomnú komunikáciu potrebnú pre každodenný život na Slovensku, ale jazykovo zvládnuť vysokoškolské štúdium. Cieľová výstupná úroveň je B1 - podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

 

Prihláška a ďalšie informácie