Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Milé študentky, milí študenti,

pripravili sme pre vás príručku, ktorá vám pomôže lepšie sa orientovať vo vysokoškolskom prostredí. Je určená študentom prvého (bakalárskeho) a druhého (magisterského) stupňa štúdia. Jej cieľom je poskytnúť základné informácie, týkajúce sa vysokoškolského štúdia a akademického prostredia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Príručka je vypracovaná a publikovaná v elektronickej forme a bude sa priebežne dopĺňať a aktualizovať.

Príručka pre študentov