Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Peter Oborník, PhD.

peter-obornik.jpg

 

obornik.sk

 

Narodil sa v roku 1984 v Liptovskom Mikuláši.

V rokoch 2003 – 2008 absolvoval magisterské štúdium v odbore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2008 – 2012 pokračoval na FF PU v Prešove ako študent denného doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná jazykoveda. V dizertačnej práci semioticky analyzoval štruktúru hudobného videoklipu ako popkultúrneho produktu.

Od roku 2012 pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií ISMŠ. Venuje sa rozhlasovej a televíznej tvorbe, analýze popkultúry a mediálnej reprezentácie minorít, marketingu a public relations. Je riaditeľom internetovej študentskej televízie TV Mediálka.

V roku 2013 mu vyšla vedecká monografia Hudobný videoklip – teória a trendy.

Po skončení magisterského štúdia pôsobil na pozíciách moderátor, programový riaditeľ a hudobný redaktor Rádia Prešov a ako redaktor a moderátor v televízii Prešov. V súčasnosti vedie spravodajstvo v SKY Rádiu.

Peter Oborník - publikácie  *  vybrané fulltexty publikácií