Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove
Názov útvaru telefón, fax e-mail
     
Inštitút anglistiky a amerikanistiky  
sekretariát 051/7570 801
fax:042157757080
janka.dobrovicova@unipo.sk
     
Inštitút edukológie a sociálnej práce  
sekretariát 051/7570 817 blahovm0@unipo.sk
     
Inštitút estetiky a umeleckej kultúry 
sekretariát 051/7570 296 jana.senkova@unipo.sk
     
Inštitút filozofie
sekretariát 051/7570 277 jana.senkova@unipo.sk
 
Inštitút etiky  a bioetiky
sekretariát

051/7570 804

maria.palencarova@unipo.sk
     
Inštitút germanistky  
sekretariát 051/7570 357 jana.zavadska@unipo.sk
     
Inštitút hudobného a výtvarného umenia  
sekretariát 051/7570 254 (791) katarina.piskurova@unipo.sk
     
Inštitút histórie  
sekretariát 051/7570 816 tatiana.marinovova@unipo.sk
     
Inštitút politológie  
sekretariát 051/7570 809 marta.revilakova@unipo.sk
     
Inštitút psychológie
sekretariát 051/7570 810 dasa.handzusova@unipo.sk
     
Inštitút romanistiky
sekretariát 051/7570 811 miroslava.klinkova@unipo.sk
     
Inštitút rusistiky 
sekretariát 051/7570 812 iveta.havirova@unipo.sk
     
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
sekretariát 051/7570 275 iveta.havirova@unipo.sk
     
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií
sekretariát 051/7570 842 miroslava.kortvelyessy@ff.unipo.sk
     
Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva
sekretariát 051/7570 805 jana.zavadska@unipo.sk
     
Tlmočnícky ústav
sekretariát 051/7570 801
051/7570 338
janka.dobrovicova@unipo.sk