Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove
mediálne štúdiá   naše publikácie   prijímacia skúška   Televízia Mediálka   Unipo Press

Mgr. Michal Bočák, PhD. (vedúci katedry)

 

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

Ing. Marianna Kraviarová, PhD.

Mgr. Jozef Mergeš, PhD.

Mgr. Peter Oborník, PhD.

Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.

Mgr. Lenka Regrutová, PhD.

Mgr. Viera Smoláková, PhD.

Mgr. Simona Šoltésová, PhD.

Mgr. Martina Dzanová

Mgr. Miroslava Psárová

medialne-studia-presov-prezentacia.jpg

Sme jedna z prvých škôl na Slovensku, na ktorej možno študovať v študijnom odbore masmediálne štúdiá. V roku 2015 sme študijný program komplexne inovovali a premeno­vali na mediálne štúdiá, inšpirujúc sa súčasnými trendmi vo svete.

Štúdium kombinuje teoretickú a praktickú prípravu. Ponúka kvalitné teoretické poznatky, dôležité pre porozumenie médiám v praxi aj v bežnom živote, a umožňuje nácvik praktic­kých zručností, potrebných na prácu v rôznych typoch médií. Na prakticky zameraných predmetoch kladieme dôraz na individuálny rozvoj.

Počas štúdia u nás možno pracovať v študentských médiách pôsobiacich na PU: v Televízii Mediálka, časopise Unipo Press či Rádiu PaF. Študentom a študentkám priebežne sprostredkúvame prax a pracovné ponu­ky v lokálnych či regionálnych médiách.