Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Aktuality inštitútu

 

Katedra ukrajinistiky IUSŠ Vás srdečne pozýva na prednášku akademika Mikuláša Mušinku, DrSc., ktorá sa uskutoční 15. 3. 2017 o 8.00 v učebni č. 94 pod názvom Folklór Rusínov  - Ukrajincov SR. plagát

 

 

 

 • Pozývame Vás na inštitútové kolo 13. študentskej vedeckej a umeleckej konferencie, ktorú organizuje Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií dňa 28. marca 2017. Bližšie informácie nájdete tu

 • Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko-ukrajinské vzťahy – z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov, ktorú organizujeme v dňoch 10. a 11. novembra 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Konferencia bude venovaná 160. výročiu narodenia Ivana Franka a 100. výročiu narodenia Mikuláša Nevrlého. Bližšie informácie nájdete v programe tu, fotogaléria.
   
 • Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3, ktorú v dňoch 12. - 13. 9. 2016 organizuje Katedra stredoeurópskych štúdií. Ďalšie informácie nájdete v programe tu.

 • Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na prednášku dňa 28 apríla 2016. Prednášajúcim bude prof. dr hab Ryszard Tokarski z Poľska. plagát
   
 • Pozývame Vás na poetické stretnutie Ivan Franko: Znovuzrodenie, ktoré dňa 19. apríla 2016 organizuje Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií a Centrum ukrajinskej kultúry pri príležitosti 160. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Ivana Franka. Plagát
 • Srdečne Vás pozývame na ďalšiu sériu prednášok v rámci programu Erasmus+ v dňoch 9. a 10. marca 2016. Prednášajúcimi budúdr. Grzegorz Gasior (dve prednášky) a opäť dr. Anna Budziak a dr. Viktoria Hojsak.
   
 • Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na prednášku dr. Viktorie Hojsak (pozvánka) a dr. Anny Budziak (pozvánka) z Jagelovskej univerzity v Krakove dňa 8. marca 2016 v učebni č. 508.
   
 • Srdečne Vás pozývame na Poľské dni na Prešovskej univerzite organizované v dňoch 1. - 2. marca 2016. Bližšie informácie nájdete v programe tu.


 

 

 • Pozývame Vás na Študentskú vedeckú a umeleckú konferenciu, ktorú organizuje Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií dňa 16. marca 2016. Bližšie informácie nájdete tu. Prihláška a ďalšie podrobnosti tu.

 

 

ROK 2015

 • Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na besedu a prezentáciu knihy PhDr. Márie Ňachajovej Siluety, ktorá sa bude konať 9.12.2015 o 14.00 v učebni č. 508. Pozvánka
   
 • Srdečne Vás pozývame na podujatie Slovanské vianoce, ktoré sa uskutoční 8.12.2015 o 16.00 v Centrálnej študovni Univerzitnej knižnice PU. Pozvánka
   
 • Pozývame Vás na prezentáciu knihy o Majdane, Ukrajine a Rusku od spisovateľa Jurija Andruchovyča, ktorá sa bude konať dňa 26.11.2015. Podrobnosti v pozvánke.
   
 • Pozývame Vás na prednášku Mgr. Josefa Šaura, Ph.D. z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý dňa 19.11.2015 o 11:45 vystúpi s prednáškou Lužičtí Srbové - současná situace a její historické příčiny.  Pozvánka
   
 • Inštitútové kolo Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie sa uskutoční dňa 18.3.2015. Pozvánka

 

ROK 2014

 • Medzinárodný vedecký seminár Slovensko-slovanské jazykové a kultúrne vzťahy organizovaný dňa 19.9.2014 Pozvánka a program
   
 • Medzinárodná vedecká konferencia Interpretácie sveta v jazyku 17. – 18.9.2014. Program
   
 • Prednášky prof. dr hab. Ryszarda Tokarského z Lublinu ( Poľsko) 28. - 29.4.2014. Program
   
 • Prednáška prof. dr hab. Ryszarda Tokarského z Univerzity Marie-Curie Skłodowskej v Lubline sa uskutoční 28.4.2014  Pozvánka
   
 • Ukrajinsko-poľské Vertigo - stretnutie s básnikmi, prekladateľmi a redaktormi sa uskutoční 23.4.2014 Plagát
   
 • dr Karolina Lisczyk-Kubina a mgr Natalia Moćko zo Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľská republika) budú viesť prednášky 23.4.2014 Pozvánka
   
 • Prednášky dr. Wirginie Miroslawskej z Univerzity sv. Cyrila a sv. Metoda
  (Veliko Tarnovo, Bulharsko) 14.  - 15.4.2014  Program

   
 • Prednášky dr Dagmary Nowackej z Lublinskej katolíckej univerzity
  Jána Pavla II. (Poľská republika) 1. - 3.4.2014  Program
   
 • Prednáška dr. Alberta Nowackého Lekcje demokracji na "Euromajdanie"
  1. apríla 2014. Pozvánka
   
 • Študentská vedecká konferencia. Inštitútové kolo - 20.3.2014. Program ŠVK tu.
   
 • Vedecká konferencia "Taras Ševčenko a súčasnosť" 14.3.2014 (piatok). Pozvánka. Program konferencie.
   
 • Deň otvorených dverí 11.2.2014

 

ROK 2013