Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

O inštitúte

Možnosti štúdia

Personálne obsadenie inštitútu

Katedry

Vedecko-výskumná činnosť

Kontakty a konzultácie

Študentom a študentkám

Podujatia Ips

Ocenenia Ips

facebook Ips

Fotogaléria

Kontaktná adresa:

Inštitút psychológie FF PU
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
e-mail: ips@unipo.sk
telefón: 051 75 70 810
4. poschodie (č. dverí 457)

Aktuality inštitútu

  • Dňa 20. februára 2017 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia FF PU

  • Dňa 15.2.2017 sa na univerzite uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého aj inštitút psychológie otvoril svoje brány verejnosti a potenciálnym uchádzačom o štúdium psychológie. Ako deň vyzeral si môžete pozrieť vo fotogalérii

  • Dňa 25.11. sa na pôde inštitútu psychológie konala pozvaná prednáška Mgr. Ivana Ropovika, PhD. na tému "Modely latentných premenných"

  • 28. - 29.4 sa uskutočnil 16. ročník Medzinárodných študentských psychologických dní a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ. Článok z MŠPD: https://www.minedu.sk/medzinarodne-studentske-psychologicke-dni-po-12-rokoch-opat-v-presove/  

  • Študenti, máte záujem o štúdium v zahraničí? Tu -> (procesná mapa mobilít) nájdete postup, ako na mobilitu

  • Tútorom na Inštitúte psychológie je Mgr. Jana Lukáčová, PhD.

  • Príležitosť pre študentov psychológie publikovať v recenznom časopise Journal of European Psychology Students - ďalšie informácie nájdetu tu alebo na stránke: http://jeps.efpsa.org/

  • RIGORÓZNE SKÚŠKY: termíny podania prihlášky na rigoróznu skúšku sú 30. apríl a 31. október. Rigoróznu skúšku možno vykonať najskôr po roku praxe v odbore. Od 25.9. je potrebné pri podaní prihlášky zaplatiť poplatok 34 Eur. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc.

  • Pre študentov končiacich ročníkov dávame do pozornosti sekciu Študentom a študentkám / Záverečné práce, kde nájdu dokumenty dôležité pre správne  napísanie záverečnej práce na IPs. 

  • Záujemcov o štúdium v zahraničí chceme upozorniť na stránku http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici kde je možné nájsť viacero užitočných informácií.

Rýchly prístup k dôležitým adresám

Elektronická výveska Ips