Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove
 • Vážení študenti k dispozícii sú Vám okruhy pre bakalárske magisterské štátnice pre študijný program Výchova k občianstvu v akademickom roku 2016/2017.

 • Vážení študenti, k dispozícii je sylabus predmetu Globalistika pre letný semester ak. roka 2016/2017. Sylabus nájdete na tomto odkaze.

 • Vážení študenti k dispozícii sú Vám okruhy pre bakalárske a magisterské štátnice pre študijný program Politológia v akademickom roku 2016/2017.

 • Na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity sa dňa 18. 01. 2017 uskutočnil odborný workshop na tému Slovensko-Ukrajinská Schengenská hranica a jej dopad na prihraničné regióny a ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch, ktorý je organizovaný v rámci projektu "Zdieľanie know-how pre lepší manažment schengenskej hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou, Nórskom a Ruskom". Fotodokumentáciu z tohto workshopu nájdete na tomto odkaze.

 • Inštitút politológie Vás srdečne pozýva na autorskú prezentáciu najnovšej publikácie univerzitného profesora teórie politiky a humánneho geografa Jaroslava Vencáleka, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2016 o 14:30 v Centrálnej študovni knižnici PU.

 • Vážení študenti, k dispozícii sú Vám témy bakalárskych a diplomových prác na šk. rok 2017/2018.
   
 • V Stropkove dňa 22.11.2016 sa uskutočnila beseda s pánom prof. PeaDr. J. Vencálekom, CSc., pri príležitosti krstu jeho novej publikácie. Fotodokumentáciu z tejto besedy nájdete na tomto odkaze.
 • Týždeň vedy a techniky na Slovensku – prednáška: AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU - Samuel ARBE, riaditeľ Operačného programu Efektívna verejná (kedy: 15. 11. 2016 o 09:45, kde: VŠA, miestnosť č. 90) Fotodokumentáciu z tejto prednášky nájdete na tomto odkaze.

 • Inštitút politológie v rámci projektu CBC 01014: „Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou“, organizuje s ukrajinskými partnermi tzv. letnú školu  v Polyane v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. „Letná škola“ sa uskutoční v čase od 16. - 21. októbra 2016, pričom všetky náklady s ňou spojené (ubytovanie, cestovné, strava a pod.) sú plne hradené! ​ Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcom linku. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

 • Na pôde Prešovskej univerzity dňa 23. 09. 2016 sa uskutočnil odborný workshop na tému Slovensko-Ukrajinská schengenská hranica a jej dopad na pohraničný región a ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, ktorý je organizovaný v rámci projektu "Zdieľanie know-how pre lepší manažment schengenskej hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou, Nórskom a Ruskom". Fotodokumentáciu z tohto workshopu nájdete na tomto odkaze.

 • Vážení študenti, k dispozícii je sylabus predmetu Genius loci a geopolitcké aspekty rozvoja cezhraničného regiónu SR - ČR pre zimný semester ak. roka 2016/2017. Sylabus nájdete na tomto odkaze.