Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Aktuality inštitútu                                                                                 

 
 
 
 
 
Vážení kolegovia, milí študenti, nenechajte si ujsť literárny salón s básnikom, esejistom a prekladateľom Jánom Štrasserom už túto stredu 29.3.2017 o 18.00 v kaviarni Christinania v Prešove.
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2017 году акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля (суббота) в 10.00 и пройдет одновременно в городах России и мира. Цель акции – популяризация русского языка как в России, так и за ее пределами. Тотальный диктант бесплатный, анонимный, добровольный.
В Словакии он будет проходить в гг. Братиславе, Нитре, Тренчине и Мартине в 10.00 по братиславскому времени. Будет организован специальный тест по русскому языку на основе текста диктанта. Мероприятие проходит по общему для всех участников плану. Перед написанием диктанта организуется краткое повторение некоторых правил русского языка под руководством специалиста. Сданные работы проверяются местной экспертной комиссией, после чего результаты проверки отправляются организаторам и публикуются на сайте проекта (каждый написавший диктант видит только свою оценку). 
Тест по русскому языку как иностранному содержит в себе задания по лексике, грамматике, словообразованию, элементы диктанта, а также по культуре России и рассчитан на широкую аудиторию с различным уровнем владения русским языком. Зарегистрироваться для участия в диктанте и следить за новостями проекта в Словакии можно здесь.
 
 
 
 
 
 
 
Pozývame Vás na prednášku o ruských dejinách XX. st. pod názvom Úpadok a zánik Ruského impéria. Prednáška sa uskutoční 15. 3. 2017 o 12.30 v učebni č. 190. Podrobnosti nájdete na plagáte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZNAM - Inštruktáž k náčuvovej pedagogickej praxi študentov učiteľstva 3. ročníka - 14.3.2017
 
 
 
 
 
 
  • Vážení študenti, venujte pozornosť novým výzvam na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2017/2018. Viac informácií nájdete tu.
  • Vážení študenti, uzávierka podávania žiadostí o udelenie štipendia na študijný pobyt v Ruskej federácii prostredníctvom agentúry SAIA je predĺžená do 16.2.2017 (do 16.00). Bližšie informácie o náležitostiach žiadosti nájdete tu.
  • Уважаемые студенты! Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, Россия) объявляет о проведении 6-й Международной студенческой олимпиады по русскому языку, литературе и культуре и приглашает к участию в олимпиаде студентов, изучающих русский язык по профессиональным или дополнительным программам. Задания олимпиады предусматривают владение русским языком от начального до продвинутого уровня (в т.ч. русский язык как родной). Вся необходимая информация об олимпиаде содержится в файле. Заявку на участие в олимпиаде можно найти здесь.
 
 
Уважаемые студенты, приглашаем вас принять участие в Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку как иностранному «Грамотей», которую ежегодно проводит кафедра русского языка как иностранного факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.  Более подробную информацию можно найти здесь.
 
 
  • Vážení študenti magisterského štúdia, prihláste sa na konferenciu Pražská rusistika 2017, ktorá sa uskutoční 13.4.2017 na Katedre rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Konferencie je možné zúčastniť sa piamo alebo nepriamo. Bližšie informácie nájdete tu.

 

Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Slovensko-ruská spoločnosť, Klub Arbat a OZ Prešovský klub vojenskej histórie DUKLA Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií Od Stalingradu po Berlín, ktorá sa uskutoční 17.1.2017 o 16.00 v priestoroch SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova č. 20. Výstava potrvá do 15.5.2017. V rámci kultúrnej časti otvorenia výstavy vystúpili so spevom a recitáciou študenti Inštitútu rusistiky FF PU Ivana Svítková, Katarína Klimková a Peter Mráz, za čo im riaditeľka SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove vyjadrila  svoje poďakovanie.
 

 

 

  • Vážení študenti, ak máte záujem podať si žiadosť o udelenie štipendia na 2-mesačnú jazykovú stáž v Ruskej federácii prostredníctvom agentúry SAIA (uzávierka je 7.2.2017), je potrebné osobne doručiť motivačný list v slovenskom a ruskom jazyku riaditeľke inštitútu – doc. PhDr. D. Antoňákovej, CSc. do 20.1.2017. Bližšie informácie o náležitostiach žiadosti nájdete tu.
  • Уважаемые студенты, приглашаем вас принять участие в Международном дистанционном конкурсе сочинений и эссе. Более подробную информацию можно найти здесь.

 
 
 
Oznam o inštruktáži k súvislej pedagogickej praxi - 6.12.2016. Harmonogram praxí nájdete tu.