Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

6. 11. 2012: Etický kódex FF PU

Personálne obsadenie:

Riaditeľ inštitútu:

doc. Vladislav Grešlík, ArtD.  - poverený vedením inštitútu

vladislav.greslik@unipo.sk

 

Admin. - hosp. pracovníčka inštitútu:
Katarína Piskurová - katarina.piskurova@unipo.sk

 

Katedra výtvarnej výchovy a umenia

vedúci katedry: Mgr. Jaroslav Ondo, PhD. - poverený vedením katedry výtvarnej výchovy a umenia

jaroslav.ondo@unipo.sk

Tel.č.: +421 51 75 70 255

sekretariát:

Tel.č.: +421 51 75 70 254

Tel.č.: +421 51 75 70 791

 

   

 

 

 

 

 

     

Katedra hudby

vedúci katedry: doc. Vladimír Marušin, ArtD. - poverený vedením katedry

vladimír.marušin@unipo.sk

 Tel.č.: +421 905739 702

sekretariát:

Tel.č.: +421 51 75 70 254

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

Profesori:
   prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. - irena.mednanska@unipo.sk
- vedný odbor 81-23-9 Teória a dejiny hudby

Docenti:
  doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. - karol.mednansky@unipo.sk
-  vedný odbor 81-23-9 Teória a dejiny hudby
  doc. Vladislav Grešlík, ArtD. - vladislav.greslik@unipo.sk
- vedný odbor 61-64-9 Pravoslávna teológia
 doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD. - vladimir.marusin@unipo.sk;
- vedný odbor 2. 2. 2 Tanečné umenie
doc. Liubov Gunder - liubov.gunder@unipo.sk
- vedný odbor

-  Odborní asistenti:
Mgr.  Renáta Kočišová, PhD. - renata.kočišová@unipo.sk
-  vedný odbor 81-23-9 Teória a dejiny hudby
PaedDr. Jana Hudáková, PhD. - jana.hudakova@unipo.sk
- vedný odbor 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii Teória vyuč. predmetov na 1. stupni ZŠ.
Mgr. Tatiana Švajková, PhD. - tatiana.svajkova@unipo.sk
-  vedný odbor 75-02-9 Teória vyučovania hudobnej výchovy
Mgr. art. Silvia Stenchláková, ArtD. - silvia.stenchlakova@unipo.sk
- vedný odbor 75-02-9 hudobné umenie - sólový spev
Mgr. art. Peter Jakubík, Art.D - peter.jakubik@unipo.sk;   
- vedný odbor: dizajn
Peter Kocák, PhD., akad. maliar - peter.kocak@unipo.sk  
- vedný odbor 75-02-9 Teória vyuč. predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špec.: teória vyuč. predmetov na 1. stupni ZŠ
Mgr. Jaroslav Ondo, PhD.jaroslav.ondo@unipo.sk;   - vedný odbor 75-02-9 Teória vyuč. predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špec.: teória vyuč. predmetov na 1. stupni ZŠ
Martin Zbojan, akad. maliar, PhD. - zbojan@unipo.sk
- vedný odbor 75-02-9 Teória vyuč. predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špec.: teória vyuč. predmetov na 1. stupni ZŠ

Asistenti:
Mgr. art. Daniela Kačmárovádaniela.kacmarova@unipo.sk

Ostatní zamestnanci:
Irena Revická,
garderobierka scénických kostýmov
Andrej Baňas, modelár