Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Aktuality inštitútu

Aktuality priebežne zverejňujeme na našej stránke na Facebooku. Nenechajte si ujsť informácie o dianí na našom inštitúte, majte pod kontrolou aktuálne oznamy svojich vyučujúcich: "lajkujte" a sledujte nás! Všetky zverejnené informácie sú dostupné verejne, tzn. bez nutnosti registrácie na Facebooku.

 • 22.3.2017: Srdečne Vás pozývame na 17. medzinárodnú konferenciu z cyklu Etické myslenie minulosti a súčasnosti s názvom Etika v minulosti- minulosť v etike, ktorá sa uskutoční 10.-11.5.2017 v kúpeľoch Červený Kláštor. 
  Príspevky z konferencie budú publikované v konferenčnom zborníku. Vysokú úroveň konferencie a jej publikovaných výstupov potvrdzuje aj skutočnosť, že spoločnosť Thomson Reuters zaradila 2 naše zborníky z predchádzajúcich konferencií do databázy Web of Science. Rovnako aj zborník z tejto konferencie plánujeme navrhnúť na zaradenie do databázy Web of Science. Pozvánku na konferenciu nájdete tu a prihlášku nájdete tu.

 • 28.2.2017: Prvý Bulletin Katedry bioetiky UNESCO, v ktorom nájdete výsledky činnosti tejto katedry, informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach a taktiež rôzne výzvy pripravované v rámci tejto katedry nájdete tu

 • 20.2.2017: Dávame do pozornosti konzultačné hodiny členov Inštitútu etiky a bioetiky platné pre LS 2016/2017. Konzultačné hodiny tu

 • 17.2.2017: Inštitút etiky a bioetiky pevne verí, že ste sa na našej Ethics Coffee, ktorá bola organizovaná v rámci DOD PU, dobre cítili a aj niečo nové sa dozvedeli. Budú z Vás noví študenti etiky? Veríme, že áno. Fotogaléria tu. Viac informácií o možnostiach štúdia na našom inštitúte tu 

 • 20.1.2017: Dávame do pozornosti, že sme sprístupnili archív nášho časopisu Ethics & Bioethics (in Central Europe) (2011-2015). Jednotlivé čísla nájdete tu.

 • 14.12.2016: Dňa 14.12.2016 vstúpil do platnosti nový Študijný poriadok Prešovskej univerzity v Prešove. Pozrieť si ho môžete tu.

 • 14.11.2016: Katedra bioetiky UNESCO v spolupráci s Inštitútom etiky a bioetiky a Inštitútom filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove zorganizovali prvý ročník podujatia UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý sa uskutočnil dňa 10. novembra 2016 v Prešove. Ďakujeme všetkým za účasť a bohaté diskusie. Fotoreport tu.

 • 24.10.2016: Témy ročníkových, bakalárskych a diplomových prác  pre akademický rok  2016/2017 nájdete tu.

 • 20.9.2016: Dekan Filozofickej fakulty PU v Prešove, prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. udelil nášmu inštitútu cenu za dosiahnuté výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016. Veľmi sa z toho tešíme a cítime veľkú zodpovednosť a záväzok, aby sme si túto úroveň udržali aj naďalej!

 

 • 7.5.2016: Dnes sme sa ako zástupcovia Katedry bioetiky UNESCO na FF PU zúčastnili stretnutia s generálnou riaditeľkou Irinou Bokovou, ktoré sa uskutočnilo v historickej radnici v Levoči. Fotoreport tu. Na fotkách prof. Gluchman s generálnou riaditeľkou UNESCO Irinou Bokovou (vľavo) a s veľvyslankyňou SR pri UNESCO Klárou Novotnou.

 

 • 7.5.2016: Prečítajte si ďalší článok o našej Katedre bioetiky UNESCO. Článok tu. Ďalšie zaujímavé články o Katedre bioetiky UNESCO nájdete tu.

 • 7.5.2016: Dávame do pozornosti článok s prof. Gluchmanom na tému etického kódexu v školstve. Článok si môžete pozrieť tu.

 • 21.9.2015: Dekan Filozofickej fakulty PU v Prešove udelil nášmu inštitútu cenu za dosiahnuté výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015.

 

 

 

Archív aktualít

 • 22.9.2014: Dekan Filozofickej fakulty PU v Prešove udelil ceny nášmu inštitútu za dosiahnuté výsledky vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za rok 2014.