Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove
Kontakty a konzultácie Študentom a študentkám Časopis IAA Možnosti študovať v zahraničí

Možnosti štúdia na IAA 

 

QUOTE OF THE WEEK

"No man, for any considerable period, can wear face to himself and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be the true."
 
— Nathaniel Hawthorne
                                      

                                                                                                        

                            

 

Aktuality inštitútu 

O Z N A M

Študenti učiteľských študijných programov 1. ročníka magisterského, denného štúdia, budú mať dňa 21. 03. 2017 (utorok) o 10,40 hod. v miestnosti č. 103 (aula) inštruktáž k priebežnej pedagogickej praxi.

Účasť nutná!

__________________________________________________________________________________________________

Vážení končiaci Bc. a Mgr. študenti programu AJAK, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcemu oznamu:

Dna 13.3. o 11. 00 hod sa v RC uskutocni kratka instruktaz k priebehu statnych skusok. Ucast je ziaduca.

Ďakujeme!


Aktuálne význy programu Erazmus+ nájdete na: http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus/


O Z N A M pre študentov 1. ročníka Bc. stupňa

Slávnostná IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka bakalárskeho stupňa Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutoční dňa 20. februára 2017 (pondelok) o 13.30 hod. v miestnosti číslo E203 (Auditorium Magnum), v budove RPU, 17. novembra č. 15.

Nástup študentov na slávnostnú imatrikuláciu je o 13.00 hod.

Účasť všetkých študentov 1. ročníka  je povinná.

Všetkým študentom 1. ročníka FF PU v Prešove udeľuje dekan FF PU dňa 20.02.2017 od 12.30 hod. dekanské voľno.


This year's finishing students (BA and MA alike),

Please, direct your undivided attention to the following links where you'll find the instructions for properly formally finishing your studies at the University of Prešov :)

For BA students: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/24545/

For MA students: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/24544/

Thank you, congratulations, and wish you the best in all your future endeavors


V súvislosti s novým formátom a obsahom Protokolu kontroly originality, ktorý je výstupom zo Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slov. akad. a výskumníckych inštitúcii je potrebné vytlačiť  pre potreby archivácie  LEN PRVU stranu Protokolu.

Celý protokol je potrebne vytlačiť len v prípade, ze pôjde o spornú prácu (čo sa týka prace s literárnymi a ďalšími info zdrojmi). 


 

Archív aktualít je možné nájsť tu