Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

  Prehľad garantov akreditovaných bakalárskych študijných programov na FF PU vo formáte pdf      
            PLATNÉ od novembra 2015

Prehľad garantov akreditovaných magisterských študijných programov na FF PU vo formáte pdf
            PLATNÉ od novembra 2015

 

            Prehľad garantov akreditovaných študijných programov na FF PU vo formáte pdf  
            PLATNÉ DO novembra 2015