Prešovská univerzita

Fakulta humanitných a prírodných vied

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2013

Krajská komisia Geografickej olympiády pre Prešovský kraj
Odbor školstva ObÚ v Prešove
ABC CVČ v Prešove
Prešovská univerzita, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV,
Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov

   

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

 26. marca 2013

Program:
7.45 - 8.45 prezentácia účastníkov                                          
9.00 -   9.15 slávnostné otvorenie krajského kola 41.ročníka Geografickej olympiády v m.č. 288
9.15 - 10.00  vedomostný test v m. č. 231,233,194 (súťažiaci môže použiť 1 geografický atlas sveta,
                    žiadne iné elektronické alebo tlačené pomôcky)                   
10.00 - 11.25 obhajoby prác súťažiacich v kategóriách A,B,CD v m.č. 231, 233
                     odborný program pre súťažiacich v kategórii Z a pre pedagógov (m.č.97)
12.00 - 12.30 obed
13.00 - 14:00 vyhodnotenie krajského kola GO a záver
PaedDr. A. Madziková, PhD.,  predseda KK GO 
Doc. RNDr. R. Klamár, PhD., vedúci katedry

 Postupujúci do Krajského kola GO_kategoria_Z  ► 

 

Krajské kolo Geografickej olympiády SŠ 2013 -  výsledková listina ►

 

FOTOGALÉRIA PODUJATIA: