Prešovská univerzita

Centrum výpočtovej techniky

Portál IDM - Správa identít

Zavedenie Novell IDM na Prešovskej univerzite bolo súčasťou IKT projektov financovaných z fondov EÚ. Implementované riešenie zabezpečuje nasledovnú funkcionalitu:

 • Zjednodušená a efektívna správa identít všetkých definovaných informačných systémov.
 • Správa používateľských hesiel cez centralizovanú službu vrátane tzv. samoobslužnej správy hesiel (Password Self-Service).
 • Automatické prideľovanie a odoberanie prístupov podľa definovaných kritérií.
 • Automatické a plnohodnotné auditovanie, monitorovanie, reportovanie a notifikácie pokrývajúce celý systém.
 • Zvýšenie bezpečnosti IT prostredia (politiky, prístup k systémom riadený cez role, odoberanie prístupov, pracovné postupy, schvaľovanie).

V súčasnosti sa cez Novell IDM integrujú u nás 2 základne informačné systémy – informačný system pre evidenciu štúdia MAIS a ekonomický a personálny systém SAP (projekt Sofia).

Novell Identity Manager obsahuje webovskú aplikáciu User Application, ktorá poskytuje aj samoobslužný servis pre používateľov (spravovanie hesla, údajov, týkajúcich sa ich vlatnej identity, ai).

Portál IDM (User Application) poskytuje samoobslužný servis hesiel (používatelia si môžu sami meniť a obnovovať svoje heslá) a ďalšie nástroje, umožňujúce používateľom manažovať informácie, týkajúce sa vlastnej identity.

 

 • Základné funkcie používateľského portálu IDM - otvoriť
   
 • Prístup do používateľského portálu IDM - otvoriť - zmena sa v systéme MAIS prejaví od 2.5.2012.
   
 • Manuál pre prácu s používateľským portálom IDM - otvoriť 
   
 • Kontaktné informácie - otvoriť