Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Slávnostné zasadnutie Akademického senátu a zhromaždenie členov Akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove

0známenie o zvolaní slávnostného zasadnutia

Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove

a zhromaždenia členov Akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove

 

Oznamujem všetkým členom Akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, že po predchádzajúcej dohode s vedením Prešovskej univerzity v Prešove, zvolávam na deň 29. marca 2017 o 13:00 h. slávnostné zhromaždenie akademickej obce v Parku kultúry a oddychu v Prešove, na Hlavnej ulici č. 50 v Prešove, ktoré bude spoločným rokovaním zhromaždenia akademickej obce a Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove s týmto programom:

 

1. Informácia o činnosti vedenia Prešovskej univerzity v Prešove.

2. Odovzdávanie ocenení zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove.

3. Záver zhromaždenia Akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove.

 

 

PaedDr. Bc. Helena Galdunová, PhD., v. r.

predsedníčka Akademického senátu Prešovskej univerzity v Prešove

 

Po ukončení zasadnutia bude nasledovať kultúrny program a recepcia.